Menu

Wat te doen bij een wandelongeval?

Op vraag van verschillende leden geven we hierna nog eens de nodige informatie:

Ingeval van ongeval, steeds melding maken van het ongeval bij de inrichtende club. Laat een ongevalsaangifte invullen, ook als je vindt dat de kwetsuur niet ernstig is.

Zorg dat je steeds een klever van de mutualiteit en je Wandelsport Vlaanderen-lidkaart op zak hebt. Hier staan noodzakelijke gegevens op vermeld.

Bij elke ongevalsaangifte hoort een geneeskundig getuigschrift. Dit moet je laten invullen door de dokter. Dit formulier bezorg je zo snel mogelijk bij onze secretaris of rechtstreeks naar het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen.
Heb je een ongeval gehad en toch geen aangifte gedaan bij de inrichtende club, verwittig dan “binnen de 24u” onze secretaris. Deze zal zelf een aangifte invullen.

Er is geen vrijstelling.

Ongeveer 2 à 3 weken na de aangifte ontvang je van de verzekering een bericht met je dossiernummer. Dit nummer is belangrijk en moet bij elke briefwisseling vermeld worden. Enkel de kosten die blijven, na tussenkomst van de mutualiteit, worden vergoed. Meld, bij binnenleveren van consultatiebewijzen bij het ziekenfonds, dat het gaat om een verzekeringsdossier. Je onvangt dan een extra kopie van terugbetaling. Bewaar deze zorgvuldig, alsook rekeningen van geneesmiddelen, ziekenhuizen (originele fakturen), kinesitherapie e.d… Na herstel kan je deze allemaal samen bij onze secretaris bezorgen. Deze zal het nodige doen om alles aan de verzekering over te maken.

De tussenkomst  geldt tot 2 jaar na datum van ongeval.

 

OPGELET: We raden iedereen aan om de nodige kopijen te maken van alle dokumenten, want er kan steeds iets verloren gaan. We raden ook aan om alle stukken te bezorgen bij de secretaris en NIET rechtstreeks naar Ethias Verzekeringen te sturen.

SPONSORS

 

Aanmelden

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?