http://www.kwbmeerhoutcentrum.be

De Geschiedenis

Om een klein overzicht te geven van de geschiedenis van de Kwb in het Centrum van Meerhout geven we u een citaat uit de speech van onze toenmalige voorzitter Roland De Wolf ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de Kwb Meerhout Centrum:

31/10/1998

Welkomswoord op de viering 50jaar van KWB Meerhout Centrum

Beste vrienden,

In naam van het dagelijks bestuur en al de wijkmeesters, allemaal van harte welkom op deze viering 50 jaar KWB Meerhout Centrum.

....

Een viering als vandaag vraagt om even terug te kijken naar het verleden. Ik ben dan ook in de archieven gedoken en ben terechtgekomen in 1948, het geboortejaar van de KWB in Meerhout. Op 29 juni 1948 schreef Louis Neys het volgende aan het verbond:

Beste Flip en Eugeen,
Hier radio Meerhout. Eerste vergadering heel in't kort, waarschijnlijk maandag a.s. of maandag en 8 dagen.

Verder schrijft hij ook nog dat het ACW-bestuur wordt uitgenodigd en nog een aantal anderen. En hij besluit:

In de hoop dat deze vergadering moge lukken en wij in Meerhout binnen korte tijd een KWB afdeling hebben.

Op 4 juli 1948 schrijft Louis Neys dan:

Voor Meerhout, aangaande de KWB is dus beslist op 12 juli; 's maandags om 7u1/2 gaat de stichting door.

Die avond zijn 8 man aanwezig, 6 schreven zich in en de KWB was een feit.

De afdeling groeide snel en in 1954 wordt het 100 ste lid ingeschreven. Vijf jaar later, in 1959, reeds het 200 ste. Topjaren kende we in begin van de jaren 90 met 280 leden.

Verder enkel opmerkelijke data:

 • Reeds in 1953 kwam de KWB-sint aan huis, een activiteit die dus dit jaar reeds 46 jaar bestaat.
 • Begin de jaren 60 is ook de huidige speeltuin ontstaan uit de KWB werking
  De eerste speeltuigen werden eigenhandig gemaakt.
 • In 1962 had de eerste november tentoonstelling plaats,een huisvlijttentoonstelling? (37 jaar)
 • In 1964 gaan onze vrienden op de Berg een eigen leven leiden en wordt de KWB Berg opgericht met 11 wijkmeesters en 86 leden. (1999 = 35 jaar)
 • Vanaf 1965 worden zitdagen ingericht voor het invullen van de belastingsbrieven. Ook dit loopt nog door de dag van vandaag. (34 jaar)
 • Meer recent,
  • kooklessen 1978
  • Fotozoektocht en aktie rijbewijs 1980
  • Dropping 1984
  • Samenaankoop 1985
  • Kajak 1986
  • Bowling en Weekend 1990
  • De Gordel 1994
  • Paasontbijt en Familiequiz 1995

In deze 50 jaar hebben honderden activiteiten plaatsgevonden, zijn diverse infoavonden, praktische lessen en hoorzittingen ingericht. Denken maar aan de verkeersveiligheid, leefmilieu, afvalbeleid, drugs, de bewogen vertellingen met o.a. Michel Van den Bosch van GAIA.Een hele waaier en teveel om allemaal op te noemen.

Dit alles was alleen mogelijk danks zij de inspanningen van al de bestuursleden en wijkmeesters die het beste van zichzelf hebben gegeven om de KWB te maken wat hij vandaag de dag is.

En dan zal het, ook vandaag de dag nog, al wel eens zijn voorgevallen wat de toemalige secretaris in 1957 schreef in zijn jaarverslag:

Weerom is er een KWB werkjaar voorbij, dat van onze wijkmeesters heel wat inspanning en moed vergde en waarin wij van onze vrouwen dikwijls naar ons oren kregen omdat we weeral eens weg moesten voor de KWB. Toch mogen we ook onze leden, op heden toch nog altijd 237, niet vergeten die nog steeds de basis vormen van onze beweging want zonder hen is er geen KWB.

En ik denk dat daar het schoentje knelt. Willen we ons ledenaantal op peil houden en als vereniging blijven bestaan, dan moeten we een degelijk en uitgebalanceerd jaarprogramma kunnen aanbieden. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan hoor ik dan hier en daar. Waarvoor krijgen we onze leden nog naar buiten? Hoe krijgen we jongeren enthousiast om lid te worden van de KWB? Zijn dan vragen die dikwijls worden gesteld. Ook ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Maar van één ding ben ik wel overtuigd en dat is dat we meer moeten gaan samenwerken met andere vereinigingen. Samen kunnen we meer bieden; samen staan we sterker en wat zeker ook belangrijk is; vele handen maken het werk lichter.

Want ook de verjonging van de wijkmeestersploeg is een probleem en heeft onze constante aandacht nodig. Want onze wijkmeesters hebben we nodig, zij zijn de uitstraling van de KWB, de hoeksteen van onze werking.

Tot daar een kort overzicht van 50 jaar KWB

...

Roland De Wolf